XII Strzeliski Rogaining - 18.03.2017

Formularz zgoszeniowy

(niewymagane)
2 3 4 5

W przypadku poszukiwania osoby do druyny, mona tymczasowo zgosi si pojedynczo
(jako dane drugiej osoby naley wpisa 3 razy "Szukam" oraz swj PESEL).

W Strzeliskim Rogainingu mog startowa druyny 2-5 osobowe.